Flatbreads - Menu
San Pedro

Margherita

$12

Cherry tomatoes, fresh Mozzarella cheese & basil